Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.